Yahudi’ye Şehadet Getiren Matematik Hesabı

Bir yahudi Hz. Ali’ye (ra) gelip dedi: “Ya Ali! Bana öyle bir sayı söyle ki; hem 2’ye, hem 3’e, hem 4’e, hem 5’e, hem 6’ya, hem 7’ye, hem 8’e, hem 9’a, hem 10’a tam olarak bölünebilsin!”

Hz. Ali Yahudi’ye “Peki bu sualini cevaplarsam Müslüman olur musun?” diye sordu. Yahudi, Hz. Ali’nin teklifini kabul edince “İlim Şehrinin Kapısı” Hz. Ali ona şu cevabı verdi:

“Haftanın günlerini ayın günleriyle, çıkan sonucu senenin günleriyle çarp! Elde edeceğin sayı hem 2’ye, hem 3’e, hem 4’e, hem 5’e, hem 6’ya, hem 7’ye, hem 8’e, hem 9’a, hem 10’a tam olarak bölünecektir.”

Yahudi, haftanın günlerini (7) ayın günleriyle (30), elde ettiği sayıyı (210) yılın günleriyle (360) çarptı ve 75.600 çıktı. Sonra bunu sırasıyla hem 2’ye, hem 3’e, hem 4’e, hem 5’e hem 6’ya, hem 7’ye, hem 8’e, hem 9’a, hem 10’a böldü. (75.600:2=37.800; 75.600:3=25.200; 75.600:4=18.900; 75.600:5=15.120; 75.600:6=12.600; 75.600:7=10.800; 75.600:8=9.450; 75.600:9=8.400; 75.600:10=7.560) ve ulaştığı bu netice karşısında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

AFFIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

     Affın en güzel misalleri Rasülullah (sav) Efendimiz’in hayatındadır. Uhud harbinde amcası Hz. Hamza’nın (ra) ciğerini hırsla dişleyen Hind’i, Mekke’nin fethi günü Kelime-i Tevhid’in şanı hürmetine affetti. Kızı Zeyneb’i (ra) mızrağıyla vurup deveden düşürerek şehadetine sebep olan azılı İslam düşmanı Hebbar b. Esved’i de iman etmesi üzerine affetti. Hatta önceden yaptıklarını hatırlatarak ona tarizde bulunmayı bile yasakladı. Allah Rasülü (sav) şahsına karşı işlenen suçları hiç tereddütsüz affederdi. Fakat umuma karşı işlenen suçlarda hak ve adalet yerini buluncaya kadar O’nu kimse sakinleştiremezdi. Zira affetmek, affedenin şahsına karşı işlenen suçlarda mevzubahistir. Bir suç toplumu ilgilendiriyorsa, toplum hakkını korumak gerekir. Zira böyle bir suçlu affedildiğinde daha büyük haksızlıklara yol açılacağı muhakkaktır.

ALLAH HAYIR MURAD EDERSE…

     Tabiin’den Hasan-ı Basri (ra) Allah Rasülü’nün (sav) bir hadisinde şöyle buyurduğunu nakleder: “Allah bir kul için hayır murad ederse ona amel ettirir.” Kendisine “Allah (cc) nasıl amel ettirir?” diye sordular, şöyle dedi:

     “Ölmeden önce salih amellere muvaffak kılar, sonra canını alır!”               (Müsned, Tirmizi)

ŞU 3 ŞEY BİZDE VAR MI?

     Hz. Aişe’den (ra): “Allah’ın gölgesine ilk varacaklar kimlerdir, biliyor musunuz?” yanındakiler “Allah ve Rasülü daha iyi bilir!” deyince buyurdu: ‘Hakla karşılaşınca kabul eden, mal istenince cömert olan, insanlar için hüküm verirken kendi aleyhine hüküm verir gibi hükmedenlerdir.’

“Kur’an okumak zekaya kuvvet verir.” (Hz.Ali)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*