TEVHİD NEDİR?

TEVHİD NEDİR?

Tevhid Nedir?

 

     Tevhid; Birlemek, Allah’tan başka ilah olmadığına, “Lâ ilâhe illâllah” sözünü tekrarlamak manalarına gelir.

     Tevhid denilince akla hemen ile başlayan “Lâ ilâhe illâllah” kelamı gelir. Bu kelama kelime-i tevhid denilir.

     İslam dininin iman esasları “amentü” lafzıyla başlar ve altı esastan oluşur. İmanın temel unsuru olan kelime-i şehadet, “Ben kesin ve şüphesiz inanırım ve ikrar ederim ki, Allah’tan başka bir ilah yoktur ve yine şüphesiz olarak inanırım ve ikrar ederim ki, Muhammed onun kulu ve peygamberidir.” ifadelerinden müteşekkildir.

     Şehadetin ilk ifadesinde yer alan Allah’a iman vurgusunda, şirkten uzak, tevhid yani Allah’ın bir ve tek ilah olduğunun ehemmiyeti vurgulanmıştır. Bu ifade ile Allah’tan başka bir ilahın gücünün varlığı kesinlikle reddedilmektedir.

     Kelime-i şehadetin ikinci cümlesinde Hazret-i Peygamber’in Allah’ın önce kulu, sonra Peygamberi olduğu ifadesi Hazret-i Muhammed’in bir insan, fakat sıradan bir insan olmadığına vurgu yapmaktadır. Efendimiz, Allah tarafından seçilmiş ve son peygamber olarak vazifelendirilmiştir. Peygambersiz bir İslam tasavvuru söz konusu bile olamaz. Hazret-i Muhammed’e itaat mecburidir.

     Kelime-i şehadet İslam’ın şiarı ve Müslümanlığın nişanesidir. “Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.”

el-İhlâs Suresi

     Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

  1. De ki: O, Allah birdir.
  2. Allah sameddir. (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
  3. O, doğurmamıştır ve doğmamıştır.
  4. Onun hiçbir dengi yoktur.

     İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke’de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm’ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*