Salih İnsan, Hayırlı Mal

Salih İnsan, Hayırlı Mal

      Ahir zamanda yaşıyoruz. Dünya sadece zenginlikle aldatmıyor insanları. Pek çok tehlike akım ve fikir insanları zenginlikten daha fazla zehirliyor, manen öldürüyor.

     Son asırda yaşamış büyüklerimizden Seyyid Muhammed Raşid k.s. şöyle buyurmuştur:

     “Muhabbetullahı azaltmadıktan sonra insanın zengin olmasının hiçbir zararı yoktur. Yeter ki insan kalben mala bağlanıp muhabbetini ona vermesin. Malı veren esasen Allah Teala olduğuna göre, insan muhabbetini mala değil, onu verene bağlamalıdır.

     Asıl vereni düşünmeden kalbe sokulan bir koyun veya bir tavuk sevgisi bile insanı Allah’tan uzaklaştırmaya yeterlidir. O kadarcık bir sevgi bile kulu zarara uğratır.”

     Herhalde insanoğlu hiçbir devirde bugünkü kadar dünya nimetlerinden faydalanmamıştır. Orta halli insanlar bile, eski zamanların saraylıları kadar konfor ve keyif içindeler. Öncelikle bunun şükrünü eda etmek lazım. Fakat maalesef müslüman zenginlerin mali yükümlülüklerini eda etme noktasında büyük eksikleri var. Öyle ki mükellef olanların zekatını vermesi halinde fakir müslümanın kalmayacağı hesaplanmış. Nitekim eski asırlarda bazı dönemlerde yıllarca zekat verilecek fakir bulunamadığını kaynaklarımızdan okuyoruz.

     Öyleyse mesele zenginlikte değil, zenginliği şuurlu bir şekilde kullanmakta. Maalesef günümüzde gayrimüslimleri güçlendirecek yatırımlar yapan çok zengin müslümanlar var. Sırf kendisinden bahsedilsin diye sponsorluk anlaşmalarına milyon dolarları akıtanlar görülüyor. Yanıbaşında açlıktan insanların öldüğü Somaliyi görmeyip, çölün ortasına uzaydan okunacak büyüklükte adını yazdıran zenginlerimiz var. Belli bir seviye zenginliğe ulaşınca servetlerini spor kulüplerine, golf sahalarına, seçim yatırımlarına, lüks saraylara harcayanlar var. Böyle bir zenginlikten Allah cümlemizi korusun.

     Haramlar bellidir, helaller de bellidir. Sınırlarımızı Allah belirlemiştir. Helal sınırlar dahilinde kaldıkça zenginliğin zararı yoktur. Hatta bugünün dünyasında İslam’ın izzeti, müslümanların prestiji için büyük ihtiyaçtır.

     Sözü Efendimiz (Sav)’in bir hadis-i şerifi ile bitirelim:

     Rivayete göre Amr ibnü’l-As (R.a)’a Allah Rasulü (Sav) ücret verdiğinde, Amr (R.a) ihtiyaç duymayıp istememesi üzerine, Efendimiz (Sav) şöyle buyurmuştur:

     – Salih mal, salih kimsenin elinde ne kadar iyidir!

Bağışla Bizi

Ey Kerim kerem kıl merhamet buyur

Ol ism-i Gaffar’e bağışla bizi.

Ya Rab muhabbetin kalplere duyur

Ahmed-i Muhtar’a bağışla bizi.

Sevgili Habib’in sevgili yari

Yolunda sarf etti o kadar varı

Dünyada seyretti o nur didarı

Sıddık-i Ekber’e bağışla bizi.

Hak yolunda canın feda eyleyen

Hakk’ı hak bilerek hakkı söyleyen

Bahr-i adalete dalıp boylayan

Hazreti Ömer’e bağışla bizi.

Nur-i Kur’an ile münevver olan

Feyz-i irfan ile müzeyyen olan

Nur-i Osman gibi mübeyyen olan

Hidayet pervere bağışla bizi.

Bahr-i şecaatte dürr-i hidayet

Kemal-i velayet buldu nihayet

Meddah olsa hassan etmez kiyafet

Haydar-i kerrar’e bağışla bizi.

Hasan-i mucteba nur-i Hüda’dır

Hüseyn-i Kerbela şah-ı hecadır

Zeynelabidin ise daru’ş-şifadır

Sultan-ı Ebrar’e bağışla bizi.

Şeyhü’l meşayihdir pir-i Geylani

Cami’ul kemalat Hakk’ın ihsanı

Şeb-i Mi’rac Muhammed’in kurbanı

Ol zat-ı kerime bağışla bizi.

Lütfi, kurban olsun bunlara her an

Bu ümmete sahip gönder bu zaman

Mazlumlar ederler aman el-aman

Esrar-i Tevhide bağışla bizi.

                                                                                                          Alvarlı Efe Muhammed Lütfi k.s.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*