PEYGAMBERİMİZDEN SAYGI ÖRNEKLERİ

PEYGAMBERİMİZDEN SAYGI ÖRNEKLERİ

     Hz. Peygamberin (Sav) bir insan olması ve Kur’an-ın ifadesiyle “içimizden  biri” olması hasebiyle “saygı” hususunda ibret alınacak, üzerinde düşünülecek ve yorumlanacak çok güzel davranışları vardır. Bu davranışlardan bazıları şunlardır;

     1- Hz. Peygamber‘in sadece hayatta olan insanla ilgili değil, aynı zamanda başka dinden olsa bile, vefat etmiş insana da saygı gösterilmesi gerektiğine dair örneği vardır. Bir gün Hz. Peygamber, bir cenaze geçerken ayağa kalkıyor. Sahabe, cenazenin bir gayr-i müslime ait olduğunu, ölenin bir Yahudi olduğunu söylüyor. Hz. Peygamber de ölümün düşündürücü olduğunu, kim olursa olsun ölenin bir insan olduğunu, saygı göstermek gerektiğini oradakilere telkin ediyor.

      Hz. Peygamber‘in bu davranışı tarihte emsali olmayan davranışlardan biridir. Zira bir dinin Peygamberinin kendi dininden olmayan birisinin cenazesine sırf insan olduğu için ihtirama durmasının tarihte başka bir örneği yoktur.

     2- Hz. Peygamber, kadınlara karşı son derece nazik ve saygılı bir insandı. Halbuki içinde yaşadığı toplum, kız evlatlarını diri diri gömen, ona mirastan pay vermeyen kısacası kadını insan yerine koymayan bir toplumdu. Hz. Muhammed‘in, kadına verdiği değer’in en büyük ve emsalsiz kanıtı hepimizin bildiği “Cennet anaların ayakları altındadır” sözüdür. Cennet gibi, herkesin girmeyi arzu etti mekan ve makam, annelerin ayakları altına gizlenmiştir. Bu husus, bizleri yetiştiren büyüten ve besleyen kişiye vefa göstermede ve saygıda kusur etmemeyi de öğütlemektedir.

     3- Hayber savaşı esnasında çobanlık yapan bir zenci köle, sürüsüyle beraber gelir ve Müslüman olur. Hz. Peygamber ona sürünün kime ait olduğunu sorar. Çoban “Yahudi efendimin” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber: Sürüyü Yahudi efendine götür, İslam dini emanete hıyanet etmemeyi emreder, der. Çoban köle sürüyü efendisine teslim edemeyeceğini, götürürse kendisini öldürebileceğini söyler. Hz. Peygamber de hayvanları barınaklarına götürüp bırakmasını ister. Bunun üzerine çoban sürüyü geriye götürür ve barınaklarına yakın bir yerde hayvanları ürkütür. Onlar da mutad oldukları üzere topluca ağıla koşarlar. Köle böylece emaneti yerine götürmüş olarak geri döner ve Hz. Peygamber‘e katılır.

     Hz. Peygamberin bu davranışının tarihte emsali yoktur. Zira, harp halinin vuku bulduğu bir ortamda, pek çok şeyin ganimet olarak telakki edildiği bir durumda, üstelik Yahudilerle yapılan bu savaşta, şahsi hak ve hukukları gözetiyor, neyin emanet neyin ganimet olduğunu ayırıyor ve bir Yahudiye ait emanetin sahibine teslimini sağlıyor.

     4- Bir gün Hz. Peygamber‘le beraber bir grup sahabi mescitte iken bir bedevi Arap gelir ve mescidin içine bevl etmeye başlar.

     Ashab; “Dur! Yapma, etme” diye bağrışır ve bazıları da hemen oracıkta onun haddini bildirmek ister.

     Hz. Peygamber: “Bırakın, işini bitirsin” der. Sonra bedeviyi yanına çağırarak, mescidin bir ibadet mekanı olduğunu hatırlatır ve yaptığı davranışın uygun olmadığını onun anlayacağı bir dille anlatır.

     Sonra orada bulunanlara;

     – “Bir kova su getirin ve oraya dökün, pisliği gitsin” diye emreder.

     5- Bir gün Hz. Peygamber‘e bir sahabe gelir. Hz. Peygamber onun evinde yemek olmadığını anlar ve ona yemek vermek ister ve kendine kaç kişi olduklarını sorar. O da üç kişiyiz diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Peygamber evde kedi var mı? diye sorar o da var deyince dört kişilik yemek verir. Dikkat edilirse, burada hanedeki kişi sayısı soruluyor ve her kişiye ait yemek verilirken, kediye de bir insan hakkı kadar yemek veriliyor.

      6- Hz. Peygamber arkasında yirmi beş bin kişilik bir orduyla bir seferden dönüyordu. Arazide yol kenarında yavrularını emziren bir köpek görür. Ordunun içinden bu köpeğe taş atacak, kovacak, tekmeleyecek veya en azından onu rahatsız edecek kişilerin olabileceğini dikkate alarak derhal yanına bir asker çağırır ve ona: “En son nefer geçene kadar bu köpeği bekle, kimse rahatsız etmesin. Etmek isteyene de engel ol. Sonra sen de orduya katıl” der ve her ihtimale karşı yolunu da değiştirir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*