Orucun Hikmeti

Orucun Hikmeti Nedir?

     Orucun meşru kılınmasındaki hikmet, pek aşikardır. Şüphe yok ki, Allah-u Teala Hazretleri, kayıtsız ve şartsız her şeye hakimdir Elbette Allah (c.c) kullarına emrettiği ve caiz gördüğü şeylerde bir çok yararlar vardır. Biz bunları gereği gibi bilmesek de, muhakkak hikmetleri vardır.

     Bununla beraber orucun din ve ahiret yararlarından başka, sağlık yönünden, sosyal ahlak bakımından birçok yararlarını pekiyi takdir edebilmekteyiz. Bir Hadis-i Şerifte buyrulmuştur: “Her şey için zekat vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.”

     İnsan oruç sayesinde hayvani duygularını azaltır, ruhunu arıtır ve meleklik sıfatı ile vasıflanmaya başlamış olur. Oruç sayesinde cemiyetin ictimai ve ahlaki hayatından başka bir fazilet ve aydınlık doğar.

     Oruç tutan kimse, nefsini birtakım şiddetli arzuların saldırısına karşı direnmeye alıştırır, nefsin taşkınlıklarına karşı koymayı sağlar. Oruç tutan kimse, bir zaman mahrumiyete katlanır. Bu mahrumiyet, yiyecek ve içecek bulamayan herhangi bir yaratığın içine düştüğü acizliğin benzeri değildir. Bu, irade ile benimsenmiş, yüksek bir hedefe yönelik bir mahrumiyettir, bir nefis mücadelesidir. İnsan bu mahrumiyet sayesinde yoksulların ve mahrumların hallerini tecrübe ile anlamış olur. Böylece kendisinde acıma, şefkat ve yardımlaşma duyguları artar, insaniyet için pek faydalı hale gelir. Ayrıca kendisinin duyacağı manevi hazlar ise, her türlü düşüncenin üstündedir.

     Mabud’unun kutsal emrine bağlanarak, hak sahibi olduğu nimetlerinden bir müddet mahrumiyete katlanan insan, artık başkalarının nimetlerine göz diker mi? Başkalarının zararına çalışır mı?

     İşte, bütün insanlığın yararına hizmet eden kutsal bir ibadetin şer’i yönden hikmeti apaçıktır. Bunu anlayamamak için insanın düşünce ve duygudan büsbütün mahrum olması gerekir.

BEŞ ŞEY

     Beş şey unutkanlığı artırır;

     1. Ekşi (ham, gök) elma yemek

     2. Durgun suya bevl etmek

     3. Ense tarafından kan aldırmak

     4. Karıncaları toprak içine gömmek

     5. Kabir yazılarını çok okumak

     Beş şey göz nurunu artırır;

     1. Kur’an okumak

     2. Alimlerin yüzüne bakmak

     3. Dostların yüzüne bakmak

     4. Yeşilliklere ve akarsuya bakmak

     5. Ana, baba yüzüne bakmak

     Beş şey bedenin kuvvetini artırır;

     1. Az yemek ve az uyumak

     2. Güzel koku sürünmek

     3. Cimayı azaltmak

     4. Temiz elbise giymek

     5. Kur’an okumak

     Beş şey hafızayı kuvvetlendirir;

     1. Tatlı yemek

     2. Et yemek

     3. Mercimek yemek

     4. Soğuk ekmek yemek

     5. Ayete’l kürsi’yi çok okumak.

HASAN EL-BENNA’DAN TAVSİYELER

 • Allah’ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun. Kur’anı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
 • Siyer kitaplarını ve selef-i salihin tarihini vaktin elverdiği ölçüde oku. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az kırk hadis ezberle. Bunlar da Nevevi’nin kırk hadisi olsun.
 • Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuştur.
 • Doğru sözlü ol. Asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
 •  Cesarete ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
 •  Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni, doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
 •  Çok hayalı ve ince şuurlu ol, iyilik ve kötülükten çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
 •  Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın.
 •  Kalben merhametli, mert ve müsamahakar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara, hem hayvanlara yumuşak davran, bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam’ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma, giriş ve ayrılışta izin iste.
 •  Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerinin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun. İhtisas sahibi isen branşın da derinleş. Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin.
 •  Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızken en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman reddetme. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*