KIYÂMET

KIYÂMET

Kıyâmetin Kopması

     Kıyâmeti koparan biziz. Biz bütün gönlümüzle Allâh desek, Allâh nidâsına kulum hitabını duysak, kopmaz kıyâmet. Allâh Allâh diyen bulundukça kıyâmet kopmaz. Nefsinde, Allah deyip kulluk yapan, evinde ailesinde, Resulüllah (Sav) sevgisi, ehl-i beyt muhabbeti ve Kur’an kıraati olan, işinde, ticaretinde, helal kazanca tabi olan, idaresinde, âdil devlet reisi bulundukça kopmaz kıyâmet. Çünkü kıyâmet, hayırlılar üzerine kopmaz. Ne kadar kıyameti beklesek de, ölünce kopar kıyametimiz.

 1. Hayatımızı Kur’an’la amel ederek geçirelim. Kitab-ı Kerim’imiz, hayatımızın her alanına hitap eder. Kendi arzusuyla konuşmayan Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimizin kelamları da Kur’an’ın tefsiri, tebyini, açıklayıcısıdır. Hüküm koymaya hak sahibi olan, Şâri-i Mübin’dir. Ayağımızın biri Kur’an, bir diğeri de Hadis-i Şerif’ler olsun.
 2. İlahi korkuyu taşıyarak, Ahirette emniyette olacağımız bir hayatı düşleyelim.
 3. Ahirete hazırlık yapalım. Kazılan kabre, amel sandığına takvâyı azık edelim.

     Küçük alâmetleri kıyâmetin, bütününe tahakkuk etmiştir. Büyükleri de, tesbih taneleri gibi ard arda gelecektir. Kopacağını bilsek dahi kıyâmetin, dikelim elimizdeki fidanı.

 • Ahiret tarlasına, Allah ile kendi aramızda gerçekleşen taate, melek ve Nebiyy-i Mürsel’in dahil olmadığı hâlis ibadeti dikelim.
 • Ehlüllâhın gönlünden akan ırmakta yıkanarak, dinlediğimiz hak kelamları dikelim.
 • Arşın açıldığı zamanı gözetleyerek, Kur’an kıraatini, münâcaat ve mürâcaatımızı dikelim hâlvet mekânlarda.
 • Hak Teâlâ’nın huzûrunda, mütevâzi halimizi dikelim.
 • Rabbimizin (c.c) İsim ve Sıfatlarının tecellisini dikelim.
 • Zâhiri ve Bâtini nimet ve ihsâna şükrü dikelim.
 • Her an ve vakitte yaptığımız istiğfar, tevhid ve Salât ü Selâm’ı dikelim.
 • Nefsâni isteklerimize, Rabbimizin arzusunu tercih etme bahtiyarlığını dikelim.
 • Tekbir, Tehlil, farz ve nâfile taatlerle Allah Teâlâ’ya olan kurbiyyetimizi, yakınlığımızı dikelim.

     Dikelim, âhirete yeşerecek fidanları.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*