İSLAMİ BİLGİLER

İSLAMİ BİLGİLER

İslami Bilgiler

     İslami Bilgiler ışığında insanların daha iyi aydınlanmasına vesile olmak için islamikonular sitesi sadece İslam ile ilgilenmekle yetinmemiş aynı zamanda bilim, kültür, insanlığın merhalesine de hizmet vermektedir. Bu sitede Peygamber efendimiz dönemindeki yaşanan hadiseler, insanların ne vaadlerle hareket ettikleri ve emri maruf adına ne gibi hizmetleri karşıladığını da esas almaktadır.

     İslami Bilgiler islami konular ile aydınlık gerçeğini insanlara vermiş, bilgilendirmeyi esas almıştır. İslami gerçekler, yaşanmış hadiselerle insanlığa temel teşkil etmiştir. Ahir zaman ışında verilen gerçekleri ise şu başlıklar halinde dile getirmekte fayda var. Ahir Zaman Alâmetleri;

 • İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak.
 • Kişi gece Mümin yatacak, sabah kâfir olarak kalkacak. Veya bunun tersi olacak.
 • Faize alış veriş, rüşvete hediye verilecek.
 • Tefecilik artacak, helal haram unutulacak, para gelsin de nereden gelinirse gelinsin denilecek.
 • İnsanların başına bir zaman gelecek ki; onlardan faiz yemeyen kalmayacak. Yemese bile tozu onlara bulaşacak.
 • Kazanç belirli kimseler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.
 • Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecek.
 • Kâbirler süslenecek ve Kur’an kazanç getiren bir metâha haline gelecek.
 • Fitne gelecek ve tecrübesiz gençler başa geçecek.
 • 3 şey çok kıymetlenecek: Helal para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost.
 • Ecnebiler çoğalacak ve Müslümanlara gâlebe edecekler.
 • Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar.
 • Hilesiz iş yapılamayacak.
 • Tâcirler ve yazarlar artacak, kalem bollaşacak.
 • Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak.
 • Çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.
 • İçkiyi devletler teşvik edecek ve muhtelif isimler altında içilecek.
 • Kişi elbisesini sakındığı kadar, dinini sakınmayacak.
 • Fakirler de namaz kılmayacak.
 • Akrabalık bağları kopacak ve selam sadece tanıdık olanlara verilecek.
 • Kâbe zenginler için ticaret, hâfızlar için riya ve gösteri yeri olacak.
 • Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler.
 • İnsanlar kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler.
 • Alimler para ve dünyalık karşısında ilim öğretecek, ahiret ameliyle dünyalık talep edecekler.
 • Minâreler çoğalacak, câmiler süslenip, sinnetlenecek ve içlerinden yüksek sesler gelecek.
 • Arap arazisinin çölleri nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak.
 • Yıldızlar, fal doğrulanacak ve kâder yalanlanacak.
 • Allah-u Teâla apaçık inkâr edilecek.
 • Bir müslüman koyundan daha aciz olacak. Hor ve hâkir görülecek.
 • Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek. Bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması gibi çabuklaşacak.
 • Hâinlere emin, emin olanlara ise hâin denilecek ve şurada emin bir insan vardır denilecek kadar insan sayısı azalacak.
 • Kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak.
 • Görünüşte dost fakat esasında düşman sayısı artacak.
 • Sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak.
 • Amir ve memur çok doğru işi yapan az olacak.
 • Hâyırlar ve yağmurlar azalacak. Depremler ve taşkınlar artacak.
 • Zenginlere itibâr edilecek. Cimrilik artacak.
 • Zekat ağır bir borç gibi kabul edilecek.
 • Dinden ayrı hususlar için öğrenim yapılacak.
 • Mihnet, Bela, Musibet artacak.
 • Rahat ve huzur kalmayacak. Kimse iliyle bunları önleyemeyecek.
 • Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.
 • Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak.
 • Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak.
 • Önümüze yemeklerden birisi gelecek, diğeri gidecek.
 • Kâbe’nin de örtüldüğü gibi duvarları halılarla süslenecek.
 • İlim azalacak. Cehalet, anarşi ve cinayetler artacak.
 • Adam öldürmek hafif bir suç sayılacak.
 • İzzet, ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak.
 • Haklar, para karşılığında satılır hale gelecek.
 • Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alâkalar kuracak.
 • Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.
 • Dedikodu yaygın bir hâl alacak.
 • Herkes kazanamadığından ve geçinemediğinden şikayetçi olacak.
 • Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.
 • Kim kendisini nefsinin bencil istek ve tutkularından korursa artık o kurtulmuş demektir.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*