İSLAM NEDİR

İSLAM NEDİR?

İSLAM NEDİR?

     İslam kelime anlamı olarak itaat ve teslimiyet demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Allah’ın emri ile insanlara bildirdiği dinin adıdır. Bu dine mensub olanlara da Müslüman denir.

     İslam dininin 5 temel şartı vardır. Bunlar;

 • Kelime-i Şehadet getirmek.
 • Namaz kılmak.
 • Oruç tutmak.
 • Zekat vermek.
 • Hacca gitmek.

     İslam ile mükellef olan her insanın öncelikle akıllı olması, Müslüman olması ve baliğ olması temel esastır.

     İslam tek tanrılı (Monoteistik) bir dindir. İslam sözcüğü S-L-M kökünden türetilmiş bir dindir. Kökün anlamı ise “Barış” anlamına gelir. Bunun yanı sıra kökün ana kaynağı eslemedir. Yani “Teslimiyet” anlamına gelir. Müslüman kimse de teslim olmuş kişidir. Teslim olununan ise mutlak hâkim olan Allah’tır.

     İslam dinine göre insan ve tabiat Allah c.c tarafından yaratılmıştır. Bu yaratılışın hikmeti farklı mezheplerde farklı usuller belirtilse de yaratılışın kendisi Kur’an da geçmektedir.

     Kur’an da İslam ile ilgili Ayetler

 • Ey İman edenler! Hepiniz barış ve selametle girin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. (2:208)
 • Doğrusu Allah katında din İslâm’dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir. (3:19)
 • Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır. (3:85)
 • Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah’a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden İman edenler de var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır. (3:110)
 • Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. (5:3)
 • Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun gönlünü İslâm’a açar. Kimi de saptırmak isterse, sanki göğe yükseliyormuş gibi göğsünü dar ve sıkıntı kaplar. Allah inanmayanları işte böyle pislik içinde bırakır. (6:125)
 • Onlar, kötü bir şey söylemedik, diyerek Allah’a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslâm’a girdikten sonra yine kâfirlik ettiler. Ve o başaramadıkları cinayeti tasarladılar. Halbuki intikam almaları için Allah’ın Resulü ile onları lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Yok yanaşmazlarsa Allah onları dünyada da, ahirette de acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onları koruyacak veya onlara yardım edecek bir kimse de bulunmaz. (9:74)
 • Allah, kimin bağrını İslâm’a açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerine değil midir? Artık Allah’ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline! İşte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. (39:22)
 • Ey iman edenler! Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. (47:7)
 • Bedeviler “inandık” dediler. De ki: Siz iman etmediniz ama “İslâm” olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. (49:14)
 • (Münafıklar) onlara: “Biz sizinle beraber değil miydik?” diye seslenirler. Müminler de derler ki: “Evet ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz, gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan (şeytan) sizi, Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah’ım emri gelip çattı.” (57:14)
 • İslâm’a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. (61:7)
 • O, Resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler istemese de onu, bütün dinlerin üstüne çıkarsın. (61:9)
 • Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”
 • O kadınları, gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümde oturtun ve onları sıkıştırmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Sonra sizin için emzirirlerse ücretlerini verin ve aranızda güzellikle konuşup danışın. Güçlük çekerseniz çocuğu, başka bir kadın emzirecektir. (65:6)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*