İMAN NEDİR?

İMAN NEDİR?

İMAN NEDİR?

 

     İmanın kelime anlamı, “tasdik etmek, herhangi bir şeye kesin olarak inanmak”tır.

     Dindeki anlamı ise “Peygamberimizin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmak” demektir.

     İman, icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır:

     a) İcmali İman: İman edilecek şeylere kısaca ve toptan inanmaktır. Kelime-i Tevhid veya Kelime-i Şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle de tasdik eden kimse kısaca ve toptan iman etmiş olur.

     b) Tafsili İman: Bu da iman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaktır. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere ayrı ayrı inanmak, bu bölüme girer.

     İmanda esas olan, kalp ile tasdiktir. Bir kimse Allah’ı ve O’nun Peygamberi vasıtasıyla göndermiş olduğu şeyleri kalbiyle tasdik eder, doğru olduğuna yürekten inanırsa, mümin olur.

     Dil ile ikrar ise mümin olduğunun, insanlar tarafından bilinmesi ve insanların, onun inanmış olduğuna şehadet etmeleri için gereklidir. “İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir.” meşhur sözü bunun için söylenmiştir. Yoksa kalbinde tasdik bulunan kimse Allah katında mümindir.

     O hâlde imanın rüknü, kalp ile tasdiktir. Bunun içindir ki kalbinde şüphe ve tereddüdü bulunan kimse, Kelime-i Şehadeti söylese bile Allah katında mümin değildir.

     Ayrıca iman, bir bütün olup bölünme kabul etmez. Yani, inanılması gerekli olan şeylerin bir kısmına inanıp da bir kısmını kabul etmemek olmaz.

     Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet 

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

     Kelime-i Tevhid,

     “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah’ın Resulüdür.” sözüdür. Bunun manası, İslam dininin itikad esaslarını kapsayacak kadar geniştir. Allah’ın varlığına ve O’ndan başka ibadet edilecek ilah olmadığına ve O’nun tarafından gönderilen her şeyin hak olduğuna inanmaktır. Hz. Muhammed’in Peygamberliğini kabul etmek de, onun haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna inanmak demektir. Bunun içindir ki Kelime-i Tevhid, kalpteki imanın dıştaki belirtisi sayılmıştır.

     Bir de Kelime-i Şehadet vardır ki o da şudur:

     “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v.), O’nun kulu ve Resulüdür.”

     Bunlardan birini diliyle söyleyip kalbiyle de tasdik eden kimse, iman etmiş ve mümin olma şerefini kazanmış olur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*