Etiket Arşivi: Tevbe Suresi

9. TEVBE SURESİ

9. TEVBE SURESİ      Tevbe Suresi Arapça Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim 1. Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın 2. Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va’lemu enneküm ğayru ma’cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın 3. Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berıüm minel müşrikıne ve rasulüh* fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm* ve in tevelleytüm ... Devamını Oku »