Etiket Arşivi: İman

İMAN İLE AMEL ARASINDAKİ BAĞ

İMAN İLE AMEL ARASINDAKİ BAĞ        Allah’a ve Hz. Muhammed’in Allah tarafından getirip haber verdiği şeylere yürekten inanan kimse mümindir. Böyle bir kimse, herhangi bir sebeple ibadet görevini yapmaz ve haram olan şeylerden sakınmazsa imanını yitirmiş olmaz. Çünkü iman ile amel, birbirinden ayrı şeylerdir. Başka bir ifade ile amel, imandan bir parça değildir.      Bunu bir örnekle ... Devamını Oku »

İMAN NEDİR?

İMAN NEDİR?        İmanın kelime anlamı, “tasdik etmek, herhangi bir şeye kesin olarak inanmak”tır.      Dindeki anlamı ise “Peygamberimizin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmak” demektir.      İman, icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır:      a) İcmali İman: İman edilecek şeylere kısaca ve toptan inanmaktır. ... Devamını Oku »

Salih Amel ve İnsanlık

Salih Amel ve İnsanlık Muhterem Kardeşlerim, Hayatımızda yaptığımız işler, Yüce Dinimiz İslamile uyuşup uyuşmaması yönünden iki kısım olarak incelenebilir. Dinimizce yapılması emredilen veya tavsiye edilen, iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işler salih amel olarak, yine dinimizce yapılması yasaklanan veya hoş karşılanmayan kötü, yanlış, zararlı ve günaha yol açan ameller salih olmayan ameller olarak değerlendirilmiştir. Salih Amel, Kuran’da ... Devamını Oku »