DİNİN KAYNAĞI VE İLAHİ DİNLERİN ÖZELLİKLERİ

DİNİN KAYNAĞI VE İLAHİ DİNLERİN ÖZELLİKLERİ

DİNİN KAYNAĞI VE İLAHİ DİNLERİN ÖZELLİKLERİ

 

     Dinin Kaynağı

     Birtakım duygu ve düşünceler vardır ki bunlar, insanla beraber doğmuştur. Bunların başında Allah ve din fikri gelir. Yani din, sonradan ortaya çıkmış değil, insanla birlikte doğmuştur. Her devirde insanoğlunun dine önem vermiş olması, bunun açık belgesidir.

     Ancak, insan doğuşta var olan bu duygunun gelişmesi için bir uyarıcıya ihtiyacı vardır. İşte Allah’ın gönderdiği peygamberler bu uyarma görevini yerine getirmişler ve insan varlığının ayrılmaz özelliği olan Allah ve din düşüncesinin gelişmesini sağlamışlardır. Peygamberlerin vahye dayalı tebligatı, insanların yolunu aydınlatmış ve peygamberlere uyanların dini duyguları olgunlaşmıştır. Peygamberlerin çağrılarına kulak vermeyenlerin ise bu duyguları körelerek sapıklığa düşmüşlerdir.

     Bu itibarla, din, akıl gibi insanın yaratılışında var olan bir duygudur ve insanla beraber doğmuş temel bir fikirdir. Ancak dini hükümlerin kaynağı, peygamberlerin ilahi vahye dayanan mesajlarıdır.

     İlahi Dinler ve Özellikleri

     “İlahi din” veya “hak din” deyince ne anlıyoruz? Önce bunu açıklayalım:

     Hak din, bir peygamberin, Allah’tan vahiy yoluyla aldığı ve insanlara tebliğ ettiği hükümler ve düsturlar demektir. Buna “hak din” denildiği gibi, “ilahi din” veya “semavi din” de denir. Bu tarifin dışında kalan dinlere de batıl dinler denir.

     Hak dini, batıl dinden ayıran özelliklerin başlıcaları şunlardır:

  1. Hak dinleri, Allah’ın görevlendirdiği peygamberler tebliğ etmişlerdir.
  2. Hak din, bir olan, eşi ve dengi bulunmayan Allah’a inanmak ve yalnız O’na ibadet etmek esasına dayanır.
  3. Öldükten sonra dirilmeyi ve dünyada yapılan her şeyin hesabının Allah tarafından sorgulanacağına inanmayı emreder.
  4. Doğruluk, emanete riayet gibi üstün niteliklere sahip olan peygamberlerin Allah’tan vahiy suretiyle aldıkları mesajları insanlara duyurduklarına inanmayı gerektirir.
  5. Allah tarafından gönderilen ve peygamberler tarafından tebliğ edilen mukaddes bir kitaba dayanır.
  6. Meleklere iman, hak dinlerde bir esas olarak yer alır.
  7. Hak dinlerde yer alan esaslar arasında, ilim ve akl-ı selim ile çatışan bir taraf bulunmaz.
  8. Hak dinlerin gayesi, insanlar arasında eşitliği, kardeşliği, adaleti tesis etmek ve insanlığı mutluluğa ulaştırmaktır.

 

     İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler

     Hak dinlerin, başka bir deyişle semavi dinlerin sonuncusu İslamiyet‘tir. Bu dini tebliğ eden son Peygamber Hz. Muhammed’dir, kitabı da Kur’an-ı Kerim’dir.

     İslam dini, ilk insan ve ilk peygamber Âdem’in (a.s.) tebliğ ettiği ilk “Tevhid dini” ile diğer semavi dinlerin bir devamı, bunların sonuncusu ve en mükemmelidir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan inanç esasları ne ise ilk peygamberin tebliğ ettiği inanç esasları da aynı idi. Kur’an-ı Kerim’den önce indirilmiş olan kitaplarda da bu esaslar yer almıştır.

     İslam’dan önceki semavi dinler, esasta bir oldukları hâlde, bunlar zamanla değişikliğe uğrayarak bozulmuşlardır.

     İşte bu sebeple, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah tarafından en son ve en büyük yol gösterici olarak görevlendirilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*