1. FATİHA SURESİ

1. FATİHA SURESİ

Fatiha Suresi

     Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

1. Bismillahirrahmanirrahim

2. El hamdü lillahi rabbil alemin

3. Er rahmanir rahıym

4. Maliki yevmid din

5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn

6. İhdinas sıratal müstekıym

7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (Amin)

     Fatiha Suresi Türkçe Meali

1. Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

2. Hamd, alemlerin Rabbi Allah’adır.

3. Rahman’dır, Rahim’dir O.

4. Din gününün Malik’i, sultanıdır O.

5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6. Dosdoğru giden yola ilet bizi.

7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*