Kaza ve kadere iman

67- Bilindiği gibi, Yüce Allah’dan başka yaratıcı yoktur. Bu kainatta meydana gelen her şey, muhakkak Yüce Allah’ın bilmesi, dilemesi ve yaratmasıyla olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesini, Cenab-ı Hakk’ın ezelde dilemiş olmasına “Kader” denir. Yüce Allah’ın böyle dilemiş olduğu herhangi bir şeyi, zamanı gelince meydana getirmesine de “Kaza” denir.Örnek: Herhangi bir […]

Hayatın gayesi nedir şükür nasıl eda edilir ?

HAYATIN GAYESİ VE ŞUKUR Soru: Hayatın gayesi nedir ve şükrü nasıl eda edilir? Üstad Hazretleri Lem’alar’da, kâinatın gayesinin hayat, hayatın gayesinin de şükür olduğunu ve bunun aksine, ha­yatın gayesini, “Rahatça yaşamak; gafletle lezzet peşinden koşmak ve heveskârâne nimetlenmektir.” şeklinde tarif eden­lerin hayat hakikatine karşı küfrân-ı nimette bulunduklarını ifade eder.[33] Mektuba?ta da, hilkatin en yüksek gâyesi […]

islam aleminin hali

İslam alemi yüzyıllardır yek vücut olamamış hep ihtilaflar hep ayrılıklar olmuş bugünde durum değişmemiştir. Bu durum devleti yöneten şahıslardan kaynaklanmakta diyebiliriz. Bunun için yapılması gereken birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek faaliyetlerde bulunmak ayrılıklara ihtilaflara yer vermemektir…

NEFİS TERBİYESİ ve MUHÂSEBESİ

NEFİS TERBİYESİ ve MUHÂSEBESİ Hesap görme, hesaplaşma, kendi kendini sorgulama diyebileceğimiz muhâsebe; mü’minin, hergün, her saat, iyi-kötü, yanlış-doğru, günah-sevab yaptığı şeyleri gözden geçirip hayırları, güzellikleri şükürle karşılaması; inhirafları, günahları istiğfarla gidermeye çalışması; yanlışlıkları, kötülükleri de tevbe ve nedâmetle düzeltmeye gayret göstermesi adına çok önemli bir cehd ve insanın kendini isbat etmesi mevzûunda da ciddî bir […]

Öldükten sonra sevap nasıl kazanılır ?

Enes bin Mâlik (r.a.)dan rivâyet olundu: “Yedi şey vardır ki onu yapanlar öldükten sonra da sevap alırlar. 1- Bir mescid yaptıran kimse; İçinde namaz kılındığı müddetçe, ondan sevap kazanır. 2- Bir su akıtan kimse; Oradan su aktığı ve insanlar içtiği müddetçe sevab kazanır. 3- Bir Mushafı güzelce yazan kimse, o Mushaf okunduğu müddetçe sevap kazanır. 4- Suyundan istifade etmek […]

Mümin’in derdiyle dertlenmeyen bizden değildir

Bizler sadece şahsî çıkarını düşünen, başka insanların üzüntü ve ıstıraplarına seyirci kalıp, vicdan azabı duymayan bencil, egoist kimseler değiliz, olamayız da. Böyle bir bencilliğe hem insanî yapımız izin vermez, hem de İslamî inancımız müsaade etmez. Çünkü bizim iman ettiğimiz Peygamberimiz, Müslümanları tarif ederken şöyle buyurur: — “Müslüman‘ın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir!” Bu sebepledir ki, bizler […]

Hz. Muhammed’in Hz. Fatım’nın öleceğini bildirmesi

Nakl-i sahih-i kat’î ile, Hazret-i Fatıma’ya (r.a.) ferman etmiş ki:  اَنْتِ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِى لُحُوقًا بِى deyip, “Âl-i Beytimden, herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin” diye söylemiş. Altı ay sonra, haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. (*) (*) Buharî, Menâkıb: 25, Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe: 101; İbni Mâce, Cenâiz: 64; Müsned, 6:240, 282, 283; Kadî İyâz, eş-Şifâ, […]